Fysiotherapeutische verdieping in de topsport 

  

  

Hoofd doelstelling:

· Fysiotherapeut (i.o.) is in staat volledig zelfstandig een elftalbegeleiding te doen met vakinhoudelijke kennis over sport gerelateerde klachten.


Subdoelstellingen:

Fysiotherapeut (i.o.):

· Is zelfstandig in het functioneren bij zijn/ haar team m.b.t. communicatie, materiaal en kleding.

· Is gediplomeerd in reanimeren i.c.m. AED.

· Heeft kennis en kunde m.b.t EHB(S)O.

· Heeft kennis en kunde m.b.t. sportgerelateerde klachten, specifiek voor het voetbal.

· Heeft kennis en kunde m.b.t. tot tapingtechnieken.

· Heeft kennis en kunde m.b.t. kracht- en veldrevalidatie.

· Heeft kennis gemaakt met diëtiek binnen het voetbal.

· Heeft kennis gemaakt met inspanningsfysiologie binnen het voetbal.

· Heeft kennis gemaakt met “movement” training t.a.v. optimaliseren fysiek topvoetballer.

· Heeft kennis gemaakt met anatomie wervelkolom.

· Krijgt de mogelijkheid tot het volgen van:

       o Snijzaalpracticum in Erasmus MC.

       o Kinesiotaping( Tegen extra betaling).


Docenten:

Masters manueeltherapeuten en/of sportfysiotherapeuten (i.o.) die ons driejarig traject hebben gevolgd. 


Inhoud:

· Taping

     o Tapingtechnieken enkel, MTP 1, elleboog, pols, DIP/PIP en MCP 1.

· EHBSO

     o hygiëne

     o Wanneer 112 bellen?

     o signaleren en handelen (screenings en beleid).

· Per gewricht worden de volgende zaken doorgenomen met de splitsing in acute en surmenage letsels waar mogelijk:

     o Anatomie.

     o Osteo- en artrokinematica.

     o Pathologie (incidentie / prevalentie), onderzoek en behandeling (ontstekings- en      proliferatiefase).

· Lessen over diëtiek, inspanningsfysiologie, krachttraining en veldtraining.

· Anatomie les in Erasmus MC te Rotterdam.

·  AED reanimatie les.


Planning:

De lessen zijn op donderdagavond van 19:00-21:00. 

Voorbereiding lessen:

De lessen dienen voorbereid te zijn door de fysiotherapeuten i.o. en zal bestaan uit het lezen van maximaal twee artikelen per les of bestuderen van anatomie / onderzoek / pathologie uit naslagwerken. 


Theorie toets

Er zal in Februari en Juni een toets zijn die bestaat uit elk 50 juis t/ onjuist vragen. Daarnaast zal er bij de eindtoets ook een praktijkgedeelte zijn. 

Bij het niet halen van de toets zal er één herkansingsmogelijkheid zijn. Deze is gratis en zal in of rond één van de lessen gepland worden. 


Praktijktoets

Twee fysiotherapeuten (i.o.) per half uur worden getoetst zodat ze elkaars patiënt kunnen zijn. 10 minuten per toetsing en 10 minuten gezamenlijke nabespreking. 

Bij ongelijke aantallen wordt er een groep van drie geformeerd. 

Er worden per therapeut 3-4 praktijkopdrachten gevraagd.

De score vindt plaats aan de hand van een beoordelingsformulier.

Er is één mogelijkheid tot herkansing. Extra kosten zijn 50 euro. 


Outcome doelstellingen

Fysiotherapeut (i.o.) heeft voldaan aan de volgende voorwaarde:

    · Diploma reanimatie / AED.

    · Heeft een voldoende beoordeling voor de drie toetsen.

    · Minimaal 80% aanwezigheid voor wedstrijdbegeleiding alsook lessen. 


Kosten: 

€549,50 incl. BTW.


Accreditatie:

Geen accreditatie op dit moment. Deze cursus is gericht op collega's in opleiding tot fysiotherapeut.