Fysiotherapeutische integratie in de topsport

Hoofddoelstelling:

Fysiotherapeut (i.o.) kan zelfstandig het screenings, diagnostiek en therapeutische proces doorlopen bij sportgerelateerde klachten aan het houdings en bewegingsapparaat.


Subdoelstellingen:

· Fysiotherapeut (i.o.) kan bovenstaand proces doorlopen, met voldoende voor- en achtergrond kennis bij acute en/of surmenage klachten van de:

       o Enkel/ voet 

       o Knie.

       o Heup/ lies.

       o Lage rug.

       o Schouder.

       o Elleboog.

       o Pols.

       o Nek.


Toelatingseisen:

Module 1 van de scholing met minimaal een voldoende afgelegd hebben of minimaal diploma bachelor fysiotherapie. 


Docenten:

Miniklinieken: Master manueel therapeut.

Nabespreking les: Master manueel therapeut.

Snijzaalpracticum: Erasmus MC Rotterdam.


Absenties lessen

Minimaal 80% bijwonen van de lessen is verplicht. Zo niet dan volgt er een gesprek over vervolg cursus.


Inhoud:


Miniklinieken: 

De verschillende onderdelen tijdens de minikliniek vinden plaats middels het HOAC 2, ICF model incl. RPS en de KNGF richtlijn: Fysiotherapeutische verslaglegging. 

Bij elke bijeenkomst is er een patiënt. De patiënt mag zelf kiezen of hij/ zij bij de groepsbesprekingen blijft na afloop. 

Tijdens de miniklinieken zullen er vragen komen die niet direct beantwoord kunnen worden. Deze worden genotuleerd samen met de eventuele opdrachten van de docenten. Deze vragen/ opdrachten worden verdeeld over de groep om daar literatuur over te zoeken. Deze literatuur wordt dan naar de groep teruggekoppeld zodat de groep zich kan doorontwikkelen middels het maken van een gezamenlijk naslagwerk. De groep maakt dit zelfstandig en wordt niet nagekeken door de docenten. Bij de nabespreking les komen we hier op terug en gaan dieper in op theorie en praktische vaardigheden in onderzoek en behandeling. 

De groep bestaat maximaal uit 15 personen. 


Het klinisch redeneerproces bestaat uit de onderdelen:

· Screening

· Anamnese

· Hypothese vorming

· Duiding van onderzoeksdoelstellingen met de hierbij gekozen middelen, uitkomstmaten- en validatie/literatuur verwijzing.

·  Fysiotherapeutische diagnose.

· Behandelplan opstellen op basis van stappenplan. 


Al deze onderdelen zullen uitgebreid aanbod komen waarbij accenten kunnen gelegd op onderdelen waar behoefte aan is vanuit de groep. Therapie zal toegepast worden indien de patiënt hier toestemming voor geeft. Anders komt dit aan bod door een oefenpatiënt uit de groep te gebruiken. Elk onderdeel wordt door een andere fysiotherapeut i.o. uitgevoerd. 


Voorbereiding miniklinieken:

Bestudeer de powerpoints en bijbehorende voorbereiding van de acute en surmenage presentaties betreffende het gewricht dat belicht wordt.

Bestudeer de literatuurlijst van dit document. 

Print dit document uit een neem mee naar de miniklinieken.


Integratie les

In deze les worden de punten in theorie en praktijk nabesproken en geoefend. Er wordt dieper ingegaan op de beide patiënten die bij de minikliniek zijn geweest. Zo leren de groepen van elkaars casussen en kunnen we de theorie en praktijk perfectioneren. Deze les neemt 2 uur in beslag.


Anatomielessen in Erasmus MC Rotterdam

Er zullen 2 snijzaalpractica zijn die plaatsvinden op 2 aparte data of gecombineerd op één dag ter voorbereiding op de desbetreffende miniklinieken:

Practicum 1: Onderste kwadrant incl. LWK

Practicum 2: Bovenste kwadrant incl. TWK/ CWK. 


Toetsing: 

De fysiotherapeut (i.o.) wordt getoetst middels een klinisch redeneer toets die 20 minuten duurt met 5 minuten evaluatie. Aan de hand van een geschreven casus wordt er de eerste 10 minuten ingegaan op theorie en het klinisch redeneer proces, de tweede 10 minuten worden er praktijk vaardigheden samenhangend aan de casus gevraagd. 


De fysiotherapeut (i.o.) heeft één herkansing om het certificaat alsnog te behalen. Meerprijs: 50 euro. 


Planning:

7 miniklinieken en 7 integratie lessen op maandagavond verspreid over het jaar van 19:00-21:00. 

1-2 bijeenkomsten op de woensdag middag in het Erasmus MC te Rotterdam.


Agenda minikliniek: 

0-5 minuten: Intro + verdeling notulen, screening, anamnese en onderzoek. 

5-15 minuten: Screening.

15-20 minuten: Groep neemt besluit en FB over verantwoording.

20-45 minuten: Anamnese.

45-60 minuten: Hypotheses en onderzoeksdoelstellingen opstellen. 

60-90 minuten: Onderzoek.

90-115 minuten: Ft diagnose opstellen + Behandeldoelstellingen. Evt. Therapie indien tijd over. 

115-120 minuten: Afsluiting. 


Locaties:

Miniklinieken: Topsportlocatie te Amsterdam

Nabespreking les: HVA Tafelbergweg of topsportlocatie te Amsterdam

Snijzaalpracticum: Erasmus MC te Rotterdam
  

Outcome doelstellingen

Fysiotherapeut (i.o.) heeft voldaan aan de volgende voorwaarde:

  • Heeft een voldoende beoordeling voor de toets.
  • Minimaal 80% aanwezigheid voor de lessen. 
  • Bijzondere gebeurtenissen als langdurige ziekte en/of privégebeurtenissen uitgesloten.Kosten: 

€449,50 inclusief BTW. 


Accreditatie:

Op dit moment geen accreditatie. Cursus is gericht op collega's aan het einde van de opleiding fysiotherapie voor het verbeteren van klinisch redeneren. 


Literatuurlijst:

1.  Jules M Rothstein, John L Echternach and Daniel L Riddle. 2003 (HOAC II): A Guide for Patient Management. The Hypothesis-Oriented Algorithm for Clinicians II.

2. Werner A Steiner, Liliane Ryser, Erika Huber, Daniel Uebelhart, André Aeschlimann and Gerold Stucki 2002; 82:1098-1107. PHYS THER. Medicine Tool in Physical Therapy and Rehabilitation.

3. KNGF richtlijn fysiotherapeutische verslaglegging.