Over BB Performance in Physiotherapy

BB Performance is ontstaan met de visie dat performance trainingen, fysiotherapeutische & psychologische zorg individueel en kwalitatief goed moet zijn, waarbij de patiënt of cliënt centraal staat. 

We streven naar een optimale zelfredzaamheid, waarbij we met zo min mogelijk behandelingen en trainingen de klachten verhelpen en/ of verminderen door een actieve benaderingswijze. 


We gebruiken de laatste wetenschappelijke inzichten die we vermengen met onze ervaring van de klachten die u ervaart. 


Met ons team bieden we dit aan in scholing van collegae( i.o.) en patiënten zorg. 


We hopen u dan ook te verwelkomen als cliënt, patiënt of cursist. 


Vriendelijke groeten,


Team BB performance in physiotherapy